Pronatosmetoden

Ont i fötterna?

Nu erbjuder Vinsta Naprapat & Idrottsskadeklinik även den världsunika behandlingsformen Pronatos som korrigerar och återskapar fotens naturliga funktion.

Vad behandlar vi?

Den vanligaste orsaken till hälsporre och andra besvär i foten är Funktionell Hallux Limitus. Det betyder att stortån inte kommer upp vid avstamp och fotvalvets rörelse störs.

Detta ger besvär som t ex Plantar fascit,  hälsporre, Mortons neuron, Tibialis Posterior syndrom, Hallux valgus, Hallux rigidus, Metatarsalgi, Peroneustendinit och benhinneinflammation. Även svullnad i fötterna kan vara en orsak av funktionell Hallux Limitus. 

Hur går behandlingen till?

Först går vi igenom orsaken till besväret, vi tittar på fotens hållning. Sedan görs styrkeoch rörlighetstester av fötterna. Vi känner efter var rörelseaxlarna är belägna i fotleden eftersom dessa ofta har förändrats i samband med besvären. Därefter har vi ett underlag på hur vi ska behandla just dina fötter.

Behandlingen görs med en anordning som kallas StretchPower. Med hjälp av en stång utsätter vi underbenet för ett tryck så att fotleden böjs, rörligheten ökas och felet korrigeras. Innan behandlingen börjar lägger vi den i rätt läge i StretchPower så att du får önskad effekt på behandlingen. Behandlingen är helt smärtfri och får inte göra ont, du själv kontrollerar behandlingen och får instruktioner samtidigt. På en del kliniker finns avancerad mätutrustning som mäter fotens tryck och rörelse, med denna kan man se förändringar på fotens biomekanik före och efter behandling.

Att tänka på innan behandlingen:

Varje gång man tar ett steg ska fotvalvet sjunka ner när foten befinner sig mitt under kroppen, det är fotens naturliga rörelse att anpassa sig till underlaget.

Om denna rörelse och anpassning blir störd av att fotvalvet inte kommer upp vid avstamp, fattas stödet på insidan av foten (fotvalvet) och felaktiga rörelser (kompensationer) uppkommer. När stödet under insidan av foten inte kommer upp försvinner stödet till insidan av knät.

Detta leder till att knäet och underbenet roterar inåt, denna rotation fortsätter upp till höften med rotation av lårbenet som påföljd. Med ett lägre stöd under fotens insida blir benet kortare. Detta gör att höften roterar och man får en ökad svank. Då måste ryggen kompensera benlängdsskillnaden med en kompensatorisk skolios. Detta fortsätter hela vägen upp till nacken.

Vanliga fotrelaterade besvär

Ont i fötterna? Se informationsfilmer för just de besvären som du har. Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå