Naprapati

Naprapati

Alla våra naprapater innehar legitimation och är utbildade via Naprapathögskolan i Stockholm. Detta innebär att naprapaten har genomfört en fyra årig högskoleutbildning av högsta kvalietet. I tillägg har naprapaten fullfört 12 månaders praktik innan man ansökt om legitimation från Socialstyrelsen.

Vad är naprapati?

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit som betyder korrigera och grekiskans pathos som betyder lidande. Naprapati används för att förebygga och behandla en försämrad funktion och smärttillstånd i kroppens rörelseorgan dvs besvär i till exempel muskler, skelett och leder.

Vem behöver naprapati?

Naprapati är idag Sveriges vanligaste form av manuell medicin och varje år söker 250 000 nya patienter naprapatvård. Naprapaten helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer.

Under de sista decenierna har det skett en stor förändring i vårt sätt att leva och arbeta. Många människor har en låg aktivitetsnivå på fritiden och en ökad stressnivå under arbetsdagarna vilket medför en ökad risk för uppkomna besvär i muskler och leder. Det som tidigare skickades via post går idag med fax och e-mail…
En legitimerad naprapat har en lång och bred utbildning och har ett helhetstänk när det undersökning och behandling av besvär i rörelseapparaten. Många besvär uppkommer pga av just en ökad stressnivå, statiskt arbete eller tungt kroppsarbete. Mycket av detta går att förebygga.

Vad kan naprapaten behandla?

Exempel på vanliga besvär som naprapaten behandlar:

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå